Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg

Västra Götalands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Ulricehamn och Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg är ett av dem. Statusen för Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg är att Bolaget är aktivt.

Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg är ett Ekonomisk förening och skapades 1944-05-17. Det finns flera olika verksamheter i Västra Götalands län som är ett stort län. Ulricehamn där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg ska trivas.

I Ulricehamn så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningens ändamål är att för sina medlemmars räkning och även för andra syften, varom föreningen beslutar, förvärva, förvalta eller förhyra fastighet för tillhandahållandet av bostäder åt medlemmarna, uppföra och tillhandahålla samlingslokal för möten, föredrag, allmän underhållning m m. samt uppföra en badhusan- läggning och därstädes bedriva badhusrörelse.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg inte är momsregistrerat.

Idag är Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg och det finns flera verksamheter som är det idag i Ulricehamn.

Vill man komma i kontakt med Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0321-31056.

Firman tecknas av styrelsen.

De som är på något sätt har med Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg är Berg, Dan Ingvar Joachim som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Berg, Karl Peder som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Erik Algot som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lars Åke Conny som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnqvist, Bengt Ove Ingemar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjärtman, Bengt Helge som är född 1938 och har titeln SuppleantPettersson, Jens Orvar som är född 1960 och har titeln Suppleant, Pettersson, Rolf Håkan som är född 1940 och har titeln Suppleant, .

Byggnadsföreningen Ätran u.p.a. i Blidsberg har 765500-0177 som sitt organisationsnummer.