Bostadsrättsföreningen Kv. Hemryd nr 1

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Kv. Hemryd nr 1 är ett av många företag som finns i Ulricehamn. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Kv. Hemryd nr 1 finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Kv. Hemryd nr 1 som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1955-05-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Hemrydsg. 6 B, 523 32, Ulricehamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Kv. Hemryd nr 1 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Ulricehamn arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Kv. Hemryd nr 1 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Kv. Hemryd nr 1. Det finns flera företag i Västra Götalands län.

Föreningens ändamål är att genom förvärv och förvaltning av fast egendom i Ulricehamn åt medlemmar upplåta bostäder under nyttjan- derätt för obegränsad tid.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kv. Hemryd nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Karlsson, Ingrid Christina -Merlander, Jan Olof.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Kv. Hemryd nr 1 och det är följande personer, Johansson, Fredrik Börje som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ingrid Christina som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl Börje Reino som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Merlander, Jan Olof som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Svantesson, Sven Kjell-Owe som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Annér, Åsa Christina som är född 1959 och har titeln Suppleant.Eriksson, Siv Else-Maj som är född 1951 och har titeln Suppleant, Holgersson, Kerstin Ingegärd som är född 1938 och har titeln Suppleant, Karlsson, Uno Eskil Ivar som är född 1943 och har titeln Suppleant.Nilsson, Jonnie Frank Lennart som är född 1956 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Kv. Hemryd nr 1 är 765500-0458.