HSB Bostadsrättsförening Hemryd i Ulricehamn

Västra Götalands län

Information

I Västra Götalands län så finns HSB Bostadsrättsförening Hemryd i Ulricehamn. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Ulricehamn här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Hemryd i Ulricehamn tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västra Götalands län. Ulricehamn jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västra Götalands län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Hemryd i Ulricehamn är ej momsregistretat och har organisationsnummer 765500-0482.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 033-177100 alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Hemryd i Ulricehamn på följande adress Storg. 36 A, 523 30, Ulricehamn.

HSB Bostadsrättsförening Hemryd i Ulricehamn är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Hemryd i Ulricehamn så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Karlsson, Karl Fredrik som är född 1978 och har titeln Suppleant , Tisell, Gunnel Margrete som är född 1941 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.