Bostadsrättsföreningen Sture nr 2

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Sture nr 2 hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Ulricehamn som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Sture nr 2 finns. I Ulricehamn så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Sture nr 2 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Sture nr 2 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Sture nr 2 så kan ni göra det genom att skicka er post till Getängsv. 27, 504 68, Borås men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Ulricehamn arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Sture nr 2 har idag 765500-1340 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Karlsson, Erik Åke Olof -Sundvall, Karl Magnus är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Sture nr 2

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen ambition att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Sture nr 2 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Tore som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Erik Åke Olof som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Kastanius, Viktor Josef Emanuel som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Markbrant, Dan Åke som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundvall, Karl Magnus som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Einarsson, Thomas Börje som är född 1964 och har titeln SuppleantRagnar, Kenneth Göran som är född 1956 och har titeln Suppleant, .