Bostadsrättsföreningen Sture nr 1

Västra Götalands län

Information

I Västra Götalands län så finns Bostadsrättsföreningen Sture nr 1. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Ulricehamn här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Sture nr 1 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västra Götalands län. Ulricehamn jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västra Götalands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Sture nr 1 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 765500-1365.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Sture nr 1 på följande adress MALMGRENSGATAN 2 B, 523 31, Ulricehamn.

Bostadsrättsföreningen Sture nr 1 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Sture nr 1 så sitter följande personer i styrelsen: , , , Wick, Harald Ernst Günther H som är född 1940 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.