Bostadsrättsföreningen Trasten i Ulricehamn

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Trasten i Ulricehamn är ett av många bolag som finns i Ulricehamn. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Trasten i Ulricehamn finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Trasten i Ulricehamn som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1968-10-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Nyg. 10 C, 523 30, Ulricehamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Trasten i Ulricehamn så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0321-10850.

Ulricehamn arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Trasten i Ulricehamn ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Trasten i Ulricehamn. Det finns flera bolag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Trasten i Ulricehamn är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Anttila, Juha Kalervo -Hermansson, Karl Christer Mikael.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Trasten i Ulricehamn och det är följande personer, Alfredsson, Mona-Lis Margareta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Anttila, Juha Kalervo som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Mats Olof som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Karl Christer Mikael som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Katona, Michael Jacques som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Stig Åke Börje som är född 1944 och har titeln Suppleant.Sigvardsson, Ann-Cristine som är född 1951 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Trasten i Ulricehamn är 765500-2181.