ULFAB Väst AB

Västra Götalands län

Information

ULFAB Väst AB är ett av många företag som finns i Ulricehamn. Det är nämligen den kommunen som ULFAB Väst AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

ULFAB Väst AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1973-01-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på ULFAB Väst AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0382-67270.

Ulricehamn arbetar för att företag som ULFAB Väst AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för ULFAB Väst AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Bolaget skall i egen regi och eller genom underentreprenörer, dotterbolag eller intressebolag bedriva ambulansverksamhet, samordna och utföra sjuk- eller handikapptransporter med specialbyggda fordon ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. I egen regi och eller genom underentreprenörer, dotterbolag eller intressebolag bedriva extern utbildning i alla "rädda liv" och sälja hjälpmedel samt för koncerninternt bruk bedriva leasingverksamhet samt externt erbjuda uthyrning eller leasing av livräddningsutrustning. Därutöver skall bolaget bedriva handel med värdepapper för egen räkning.

Firmatecknare för ULFAB Väst AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till ULFAB Väst AB och det är följande personer, Karlsson, Arne Kenneth som är född 1960 och har titeln VD, Karlsson, Arne Kenneth som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Engquist, Sven Anders som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Larsen, Anders Delcomyn som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Flink, Björn Hjalmar som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för ULFAB Väst AB är 556174-7998.