Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Ulricehamn. Det är nämligen den kommunen som Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1987-09-08. Men sedan 1991-01-01 så har Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Järnvägstorget 2, 523 30, Ulricehamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0321-15040.

Ulricehamn arbetar för att bolag som Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västra Götalands län.

Bolaget skall inrätta och bedriva beställningscentral, teckna avtal om och bedriva transporter med lättare fordon vad avser person-, gods- och budbefodran, utföra transporter med handikappfordon, marknadsföra beställningscentralen och ansluta trafikutövarnas tjänster, förvärva och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag och det är följande personer, Hallgren, Roger Per-Åke som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Johansson, Karl Rune Kent som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Stålbrand, Leif Peter som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Göran Karl Arvid som är född 1954 och har titeln Suppleant, Saarela, Raimo Tapani som är född 1960 och har titeln Suppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor.Claesson, Ola Bengt Axel som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag är 556303-9071.