Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Ulricehamn. Det är nämligen den kommunen som Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1988-11-19. Men sedan 1988-01-01 så har Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Ulricehamnsv. 19, 523 95, Älmestad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0321-80371.

Ulricehamn arbetar för att verksamheter som Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall tillhandahålla tjänster åt jordbruksnäringen i form av legomalning och spannmålstorkning, bedriva transportverksamhet, äga och förvalta värdepapper, fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag och det är följande personer, Bengtsson, Ronny Per-Ove som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Yvonne Mari-Anne som är född 1960 och har titeln Suppleant, Palmén, Claes Lennart som är född 1970 och har titeln Revisor, Sydrevisioner Horwath Väst AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag är 556341-6808.