Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Ulricehamn. Det är nämligen den kommunen som Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2001-10-22.

Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2001-09-11. Men sedan 2007-09-06 så har Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Östrabogård, 523 99, Hökerum. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Ulricehamn arbetar för att verksamheter som Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva korttidshem för funktionshindrade barn och ungdomar, utbildning, fortbildning och handledning inom vård och omsorg. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom samt aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Bennet von Wachenfelt, Monica J C -von Wachenfelt, Carl Fredrik Peter.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag och det är följande personer, von Wachenfelt, Carl Fredrik Peter som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Bennet von Wachenfelt, Monica J C som är född 1951 och har titeln Suppleant, Bohman, Leif Gunnar som är född 1956 och har titeln Revisor, Synneby Revisionsbyrå Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Östrabo Gårds Korttidshem i Ulricehamn Aktiebolag är 556615-4638.