Lux Magenta

Västra Götalands län

Information

Lux Magenta är ett av många företag som finns i Ulricehamn. Det är nämligen den kommunen som Lux Magenta finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Lux Magenta som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2005-05-02.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lux Magenta så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Ulricehamn arbetar för att företag som Lux Magenta ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Lux Magenta. Det finns flera företag i Västra Götalands län.

- Förlagsverksamhet såsom framtagning och sammanställning av all slags text- och bildmaterial samt bearbetning, redigering och översättning av egna eller andras texter och bilder. - Konstnärlig uppdragsverksamhet såsom design, bild, text, musik, drama och media. - Utbildning och konsultverksamhet inom ovanstående områden. - Import och försäljning av produkter relaterade till bolagets företagsprofil samt naturprodukter. - Handel med och förvaltning av värdepapper samt direkt eller via intressegemenskap köpa och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Lux Magenta är följande:
.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lux Magenta och det är följande personer, Pakiam Eliason, Barbro Ann-Charlotte som är född 1959 och har titeln Innehavare av enskild firma,

Organisationsnummer för Lux Magenta är 591205-XXXX.